SKOCZÓW WEATHER
baner
Goleszów - spacer na górę Chełm
szlaki

Trasa                                                 8,5 km

Czas przejścia                                   2 godzin 40 minut

Suma przewyższeń                           215 m.

Przebieg trasy (również plik .gpx do pobrania) https://pl.mapy.cz/s/lomesogolu

 

Trasa rozpoczyna się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, gdzie można zaparkować i pozostawić samochód. W ośrodku można zaopatrzyć się w mapę i wydawnictwa z opisami atrakcji turystycznych gminy Goleszów. Znajduje się tu Izba Oświęcimska. Zgromadzono w niej eksponaty dotyczące dziejów podobozu Auschwitz – Birkenau w Goleszowie, będącego filią obozu  Auschwitz – Birkenau. Zwiedzać ją można w godzinach otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury.

            Całość trasy przebiega zielonym szlakiem spacerowym. Od budynku Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie znajduje się również przystanek autobusowy na linii Cieszyn – Ustroń – Wisła, udajemy się w kierunku Ustronia. Po ok. 300 m skręcamy w lewo. Idąc w dół mijamy zabytkowe budynki plebanii oraz budynek czytelni katolickiej. Po lewej stronie kościół rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła. Po ok. 300 m dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawo (ul. Spółdzielcza). Po lewej stronie mijamy kościół ewangelicki. Dochodzimy do narożnika cmentarza i skręcamy w lewo. Dalsza trasa prowadzi wśród pól ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Radoniową. Na tym odcinku naprzeciw pasmo Równicy Beskidu Śląskiego, a pod nim miasto Ustroń z charakterystyczną zabudową dzielnicy uzdrowiskowej Zawodzie w postaci trójkątnych budynków nazywanych „piramidami”. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Radoniową. Ulicą Radoniową dochodzimy do piekarni i skręcamy w prawo w ul. Piekarniczą. Przechodzimy przez przejazd kolejowy na linii Goleszów – Wisła Głębce. 300 m za przejazdem skręcamy w lewo w ul. Przemysłową i po kolejnych 150 m w prawo w ul. Wolności. Ul. Wolności idziemy mając po lewej stronie w głębi zabudowania stacji kolejowej w Goleszowie. Za stacją kolejne skrzyżowanie z ul. Pod Chełmem w którą skręcamy w lewo i przechodząc przez przejazd kolejowy łagodnie wspinamy się w kierunku góry Chełm. Po lewej widoczne budynki stacji Goleszów, a za nimi masywy dwóch Czantorii. Małej z przodu i Wielkiej z tyłu z charakterystyczną wieżą widokową na szczycie. Na prawo znacznie niższa Jasieniowa, pod którą centrum Goleszowa. Na prawo od Jasieniowej, w głębi szczyty Beskidu Śląsko Morawskiego. Po prawej grupa okazałych drzew chronionych jako pomniki przyrody. Dochodzimy do ul. Lotniczej i w prawo podchodzimy na szczyt Chełmu (464 m n.p.m.).

Na szczycie obiekty dawnej szkoły szybowcowej założonej w 1932 roku. Ze szczytu ciekawa panorama. W kierunku północnym widoczne zakłady przemysłowe Ostrawy, Karwiny, Rybnika i Żor. Charakterystycznym punktem północnej panoramy z Chełma jest stożkowa hałda „Szarlota”(407 m n.p.m.) położona w Rydułtowach. Na lewo, w kierunku północno-zachodnim, przy dobrej przejrzystości powietrza widoczne są nawet Góry Opawskie i Jesioniki należące do Sudetów. Luki w drzewostanie porastającym górę Chełm od strony południowej pozwalają dostrzec w kierunku południowo-zachodnim szczyty Beskidu Śląsko Morawskiego z najwyższą Łysą Górą (1323 m n.p.m.), na której widoczny jest duży budynek przekaźnika i bliższe szczyty położone nad doliną Olzy m.in. Jaworowy (1032 m n.p.m.), Ostry (1044 m n.p.m.).

Wracamy na ul. Lotniczą i schodzimy w dół w kierunku Goleszowa. Przed nami panorama całej gminy Goleszów i położonej w głębi dużej części Beskidu Śląskiego. Pomiędzy Czantorią, a Równicą dolina Wisły, którą zamyka na końcu Barania Góra (1220 m n.p.m.), skąd Wisła bierze swój początek.  Po dojściu do wiaduktu nad linią kolejową Goleszów – Cieszyn, skręcamy (za nim) w lewo w ul. Rolniczą. Po 500 m dochodzimy do ul. Wolności skręcamy w prawo i po 150 m ponownie skręcamy w prawo w ul. 1 Maja. Jest główna ulica Goleszowa, przy której po prawej stronie miniemy siedzibę władz gminy, a dalej budynki szkoły. Dochodzimy do skrzyżowania z ul. Cieszyńską, gdzie w głębi po lewej stronie widoczny jest budynek Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie znajduje się początek i koniec naszej wędrówki.

 

Zobacz również:

Imprezy w Regionie

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.