SKOCZÓW WEATHER
baner
Muzeum Beskyd w Zamku Piastowskim
frydek_muzeum

Zamek we Frydku na urwisku ponad rzeką Ostrawicą wystawił cieszyński książę Kazimierz I w 1 poł. XIV w. jako ochronę zachodniej granicy księstwa i drogi prowadzącej z Bramy Morawskiej do Polski. Składał się z małego dworu otoczonego murami z paroma basztami i wysoką wieżą bramną. Od 1573 r. frydecki zamek stał się własnością wielu szlacheckich rodów. Przedstawiciel kolejnego z nich hrabia Jerzy von Oppersdorf w latach 1637 - 44 rozbudował go i nadał barokową szatę. U schyłku XVII w. powstała reprezentacyjna sala rycerska i kaplica. W 1797 r. od hrabiów Prażmów zamek nabył książę Albert Sasko-Cieszyński i wraz z rozległymi dobrami wcielił go do Cieszyńskiej Komory. W końcu XIX w. zamek został odnowiony i zaadoptowany do celów mieszkalnych, często przebywał w nim ostatni książę cieszyński Fryderyk Habsburg. Wtedy też z dawnej sali Sejmu Ziemskiego w Cieszynie przeniesiono do frydeckiego zamku 37 malowanych herbów cieszyńskiej szlachty, które po dziś dzień zdobią salę rycerską. Obecnie w zamku mieści
się Muzeum Beskyd prezentujące historyczne sale, zbiory sztuki oraz z zakresu etnografii i przyrody.

Lokalizacja

ul. Hluboká 66
738 01 Frýdek-Místek
tel. 00420/ 558 630 051-3
muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Zobacz również:

Imprezy w Regionie

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.