SKOCZÓW WEATHER
baner
Muzeum - Pałac Larischów
karwina_frysztat_muz

Pierwotny drewniany zamek we Frysztacie wybudowali cieszyńscy Piastowie w 1 poł. XIV w. Po pożarze w 1511 r. książę Kazimierz odbudował go już z kamienia i cegły we wczesnorenesansowym stylu. W 1572 r. państwo frysztackie kupili Cyganowie ze Słupska, którzy przebywali w niedalekim Raju. Kolejni posiadacze, hrabiowie Gaschinowie i Taaffe dokonali tylko nieznacznych barokowych przebudów.
Nowy właściciel Frysztatu, hrabia Jan Larisch von Mönnich, który kupił go w 1792 r., zamek rozbudował, opatrzył go empirową fasadą i dodał nowe skrzydło, tzw. Lottehaus.
Tym samym uzyskał on charakter pałacu miejskiego na planie litery „U”, tworzącego jednocześnie jedną z pierzei frysztackiego Rynku. W 1804 r. za zamkiem Larischowie
założyli rozległy park w stylu angielskim. Po wybudowaniu w 1873 r. pałacu w Solcy Larischowie przenieśli się do swej nowej siedziby, a zamek frysztacki spełniał już tylko gospodarczą rolę.
Po wojnie w zamku mieściła się Miejska Rada Narodowa, w latach 1994 - 97 przeprowadzono gruntowną konserwację podczas której odsłonięto cenne polichromie i urządzono w zamku muzeum wnętrz zabytkowych z wyposażeniem pochodzącym z larischowskich zamków we Frysztacie, Raju i Solcy.

Lokalizacja

Masarykovo nám. 1
733 24 Karviná-Fryštát
tel. 00420/ 596 318 382
zamek-frystat@karvina.cz
www.zamek-frystat.cz

Zobacz również:

Imprezy w Regionie

info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 29, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 4799928 wew. 18

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.