SKOCZÓW WEATHER
baner

Zamek w Śląskiej Ostrawie

ostrawa_grod

Śląska Ostrawa (dawniej Polska) wymieniona została po raz pierwszy w 1229 r. W połowie XIII w. książęta opolscy z dynastii piastowskiej wystawili gród u styku rzek Ostrawicy i Łuczyny. Chronić miał polsko-morawską granicę na Ostrawicy oraz trakt handlowy z Opawy do Krakowa. Tworzyło go piętrowe „palatium” otoczone fortyfikacjami a wstępu chroniła wieża bramna. W 1380 r. książę cieszyński Przemysław I Noszak wymienił Ostrawę z Arnosztem z Tworkowa za dziedziczne wójtostwo w Cieszynie i od tego czasu gród stał się siedzibą szlacheckich właścicieli. W 1508 r. został własnością starego morawskiego rodu Sedlnickich z Choltic. W latach 1534-1548 przekształcili oni gród w renesansowy zamek, który stracił obronne funkcje. Pałacową część powiększyli o nowe mieszkalne i gospodarcze pomieszczenia, wystawili rycerska salę i zamkową kaplicę, rozszerzyli obronne mury i wystawili przy nich nową basztę.
Ostrawski zamek ucierpiał podczas wojny trzydziestoletniej i już nigdy nie odzyskał rangi feudalnej rezydencji. Sedlniccy władali Ostrawą do 1710 r., także nowy właściciel zamku Henryk Wilhelm hrabia Wilczek z Dobrej Ziemicy, który nabył go w 1714 r., ani też jego następcy zamkową ruiną się nie zajmowali. Na początku XIX w. mieściła się w nim tylko kancelaria i mieszkania oficjalistów. Po pożarze w 1872 r., który strawił lewe skrzydło i wieżę hr. Hans Wilczek wyremontował zachowane resztki zamku. Jednak destrukcja zamku postępowała, spowodowana eksploatacją znajdujących się pod nim pokładów węgla. W latach dwudziestych XX w. rozebrano górne mury budynków, zachowała się jedynie wieża bramna, uszkodzone mury i ruiny resztek zamkowego „palatium”. Dopiero w ostatnich latach, gdy stał się własnością miasta Ostrawy, przystąpiono do prac konserwatorskich. Obecnie „Slezskoostravský hrad” jest miejscem wielu wystaw, koncertów i kulturalnych wydarzeń.

Lokalizacja

Hradní 1
710 00 Slezská Ostrava

www.slezskoostravskyhrad.cz

Telefon: +420 596 115 967

Telefon kom.: +420 724 166 992

Zobacz również:

muzeum
Stolica Pradziadków - Muzeum Kuchni Regionalnej w Wiśle
Twórcy Muzeum chcą, aby była to przestrzeń edukacji i degustacji, w której historia ożywa na nowo. Przestrzeń...
960px-Hnojník_palace
Pałac Bessów w Gnojniku
Zlokalizowany w centrum miejscowości pałac, zbudowany został w 1736 roku. Obiekt zaprojektował Joseph Kornhausl, architekt arcyksi...
Ratusz
Ratusz w Cieszynie
Budynek cieszyńskiego ratusza powstał w 1496 r. kiedy to książę cieszyński Kazimierz II ofiarował miastu plac pod zabudowę nowego...
Pałac
Góra Zamkowa - Pałac Myśliwski
W miejscu średniowiecznego zamku dolnego, z inicjatywy arcyksięcia Karola Habsburga,  w latach 1838-40 powstał Pałac Myśliwsk...
Rotunda
Góra Zamkowa - Relikty Zamku Piastowskiego
Historia Góry Zamkowej w Cieszynie związana jest ściśle z najstarszymi dziejami Polski i Śląska Cieszyńskiego. Początki jej...
Kossak1
Ruiny Dworu Marklowskich - Muzuem Zofii Kossak-Szatkowskiej
W 1734 r. właścicielem Górek Wielkich został baron Erdmann Marklowski, który w tym samym roku wystawił masywny, muro...
Kosciol
Kościół pw. św. Marii Magdaleny
W XIII w. z fundacji Piastów opolsko-raciborskich powstał poza murami Cieszyna kościół i klasztor dominikanów...
Ratusz
Ratusz w Strumieniu
Wzniesiony w 1626 r. w zachodniej pierzei strumieńskiego Rynku ratusz przekształcony został pod koniec XVIII w. w stylu póź...
Zamek
Zameczek Prezydenta RP - Wisła Czarne
W 1906 r. na tzw. Zadnim Groniu arcyksiążę Fryderyk Habsburg wystawił wg projektu cieszyńskiego budowniczego Ernsta Altmanna &bdqu...
Kaplica
Kaplica przy Zameczku Prezydenta RP
W pobliżu „myśliwskiego zameczku” arcyksiążę Fryderyk Habsburg wystawił w 1909 r. niewielką drewnianą prywatna kaplicę...
info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 25, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 728 657 251

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.