SKOCZÓW WEATHER
baner

XXX Miedzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos"

złotykłos

To już XXX. edycja Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos Euro-Folklor 2024"
Wydarzenie odbędzie się w dniach 1 i 3 maja 2024 roku.

 

1. CELE PRZEGLĄDU:

  • Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Istotne jest również zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego stroju, oraz stylu własnego regionu.
  • Pielęgnowanie lokalnych tradycji /wsi – osiedla – miasteczka – gminy przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży.
  • Zapoznanie się zwartościami folkloru z różnych regionów Polski, Czech i Słowacji.
  • Popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy są proszeni o przesłanie internetowo karty zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem) na adres zlotyklos@gok.zebrzydowice.pl lub dostarczenie osobiście do biura GOK w godz. 8:00-16:00 w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2024. Każdy zespół może brać udział w jednej kategorii.
Zespoły nie mogą korzystać z podkładów muzycznych zarejestrowanych na płytach, pendrivach itp. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 100 zł od zespołu na konto organizatora do dnia 20.04.2024.
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój
nr 66 8470 0001 2001 0033 5610 0001
z dopiskiem: „Złoty Kłos 2024”

Po przesłaniu zgłoszenia zespoły otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w przeglądzie.
Akredytację należy przesłać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w przeglądzie.
Harmonogram występów będzie umieszczony na stronie internetowej: www.gok.zebrzydowice.pl do  dnia 20.04.2024.
Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych w mediach bez wypłacania honorariów.
Uczestnictwo w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora.
W przypadku małej liczby zgłoszonych Zespołów, Przegląd odbędzie się w jednym dniu tj. 01.05.2024.
Przegląd ma zasięg międzynarodowy i przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

KATEGORIE WIEKOWE:
1. dzieci i młodzież
2. dorośli

KATEGORIE WYKONAWCZE:
1.Grupy śpiewacze ( do 10 osób) i zespoły śpiewacze ( do 35 osób) a capella / czas trwania programu do 5 minut
2.Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych / czas trwania programu do 5 minut
3.Zespoły Pieśni i Tańca / czas trwania programu do 10 minut
4.Kapele ludowe / czas trwania do 5 minut


3. OCENA I NAGRODY:
1. Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę następujące kryteria: właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca i stroju. prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu wykonania. interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary. ogólny wyraz artystyczny

2. Po wnikliwej ocenie występów komisja artystyczna przyzna wyróżniającym się zespołom, dyplomy i nagrody.
3. Wyniki z Przeglądu będą dostępne 04.05.2024 na stronie internetowej www.gok.zebrzydowice.pl.

4. Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymają pamiątkowy dyplom i statuetkę.
5. O terminie odbioru nagród poinformujemy po ogłoszeniu wyników - konieczność odebrania nagród osobiście w placówce GOK Zebrzydowice.
6. Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury.
7. Werdykt i podział nagród wśród laureatów należy do wyłącznej kompetencji jury i przyjmuje się jako ostateczny i niepodważalny.

4. BIURA ORGANIZACYJNE
strony polskiej: strony czeskiej:
Gminny Ośrodek Kultury
w Zebrzydowicach
ul. Ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
tel. 32-4693-334

Středisko volného času Amos
Český Těšín, p.o.
Frýdecká 690/32
737 01 Český Těšín
www.svcamos.cz

5. PATRONAT HONOROWY:
Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek Wójt Gminy Zebrzydowice


Zapraszamy na naszą stronę WWW.GOK.ZEBRZYDOWICE.PL

Informacje
Miejsce imprezy: Zebrzydowice
Kontakt z organizatorem: GOK Zebrzydowice, tel. 32 469 33 34
Data rozpoczęcia: 2024-05-01 12:00:00
Data zakończenia: 2024-05-03 19:00:00
info

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

MIT Trzyniec, Lidická 541, 739 61 Trzyniec

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Hawierzów

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Czeski Cieszyn

Telefon: 720 043 697

Centrum Informacji, Bystrzyca č.276, 739 95 Bystrzyca

Telefon: 558 558 775

Centrum kultury i informacji w Jabłonkowie, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jabłonków

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 25, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 728 657 251

Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ulica Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 1, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACJA

Pobierz naszą aplikację mobilną na system Android lub iOS, w której znajdziesz: multimedialny przewodnik po szlakach tematycznych, opisy obiektów z nawigacją do nich oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.